Twitter lets users geotag tweets directly from Twitter.com

Twitter has turned on a feature that lets users geotag tweets directly from the web site. So now you don’t have to rely on mobile apps like Tweetie to triangulate where you are. The move should help add location data to a greater share of conversations flowing through the microblogging network and enrich local discovery and search.

Right now, the feature is deployed to only 40 percent of users, according to spokesperson Sean Garrett. In personal tests, it works on Firefox for me, but not Chrome or Safari. You can geotag your tweet to a specific point or to a general neighborhood.

To be clear, the site doesn’t automatically geotag all of your tweets. You have to change the settings on Twitter.com to enable location-sharing in general. Then you have to agree to share your location in Firefox, and then you can choose where to geotag your tweet from. (See image below.)

Yesterday the company started showing geolocation on its website more prominently. You can hover over location pins on your Twitter feed, and a tiny map will pop up showing where the tweet was sent from.


VentureBeat is studying mobile marketing automation. Chime in, and we’ll share the data.

Trackbacks

  1. […] Het makkelijkst om iemands locatie te achterhalen is kijken naar de geotag. De cijfers van het aantal tweets die voorzien zijn van een geotag variëren tussen de 1% en 3%. Volgens A World Of Tweets ligt het aantal Nederlandse tweets met geotag nu rond de 3.02% en ligt die waarde in de Verenigde Staten rond de 26%. Opvallend is dat in het onderzoek van IBM niet van 26% van de tweets in de VS wordt uitgegaan, maar van slechts 1% geotweets van Amerikaanse origine. Daarbij baseert IBM zich op een gedateerd artikel uit 2010, wat ik persoonlijk redelijk opmerkelijk vind. Geotagging via Twitter was toen namelijk nog maar net geïntroduceerd; het is überhaupt pas mogelijk sinds maart 2010. […]